Uitgaand van demografische data hebben wij voor heel Europa kansrijke fietssnelweg-relaties bepaald. Klik op de kaart om in/uit te zoomen, of lees onder de kaart verder over de methode

http://dutchcyclinglaboratory.nl/content/cyclehighway-network/

De Cyclehighway Potential Map is ontwikkeld in het kader van het Europese Project CHIPS en laat trajecten zien waar gegeven de ruimtelijke structuur (voldoende inwoners op fietsafstand) een snelfietsroute kansrijk is. Er is bewust niet gekeken naar het daadwerkelijke fietsgedrag, maar naar de potentie. Ook in landen met op dit moment nog weinig fietsverkeer zijn de corridors in beeld gebracht waar mensen in grote aantallen zouden kunnen fietsen.